Conacul Oteteleșteanu

Conacul Otetelișanu, DJ643, Beneşti, România

Website

Conacul este construit la granița dintre secolele al XVII-lea și al XVIII-lea preluând elemente arhitecturale de la construcțiile de tip cule și elemente brâncovenești. Ctitorii domeniului și ai conacului sunt boierii Otetelișeni, o familie de mari patrioți și filantropi ai vremurilor lor.

Odată cu instaurarea regimului comunist, conacul a fost naţionalizat şi transformat în muzeu, pentru ca în 1991 să fie retrocedat descendenţilor familiei, de administrarea sa ocupându-se în prezent Fundaţia „Domeniul Otetelişanu”.

Amplasat în punctul cel mai înalt al terenului, monumentul are un plan rectangular şi a fost construit în întregime din cărămidă, zidurile masive având grosimi de 80 cm la subsol şi 70 cm la parter. În plus, prezenţa meterezelor pe toate laturile accentuează funcţia de apărare.

Nu au fost neglijate însă nici aspectele legate de confort, căci edificiul era până la urmă o locu­inţă, aspecte care, în secolul al XIX-lea, odată cu lucrările de extindere, capătă o importanţă din ce în ce mai mare, în defa­voarea celor de apărare. Prezenţa foişorului pe latura de sud adaugă o notă de eleganţă faţadei, coloanele sale cilindrice, tencuite şi văruite susţinând arcade trilobate asemănătoare cu cele ale altor case întărite olteneşti, dintre care cele de la Măldăreşti, Groşerea sau Brabova sunt poate cele mai cunoscute. Închis cu zidărie şi geamuri, la începutul secolului XX, pentru a adăuga încă o cameră de locuit familiei numeroase a boierului, foişorul a fost readus la imaginea de odinioară cu ocazia lucrărilor de restaurare.

Aici a copilărit Petrache Poenaru.

Visited 357 times, 2 Visits today

Posted in Locuri

Related Listings

Casa lui Vasile Pogor

Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Strada Vasile Pogor, Iași, România

Azi muzeul literaturii române din Iași, casa ”cu ferestre luminate” a lui Vasile Pogor a găzduit nenumărate întâlniri ale Cenaclului Junimea, însuși proprietarul acesteia făcând parte din gruparea menționată. Read more…

Colegiul Sfântul Sava din București

Sfântul Sava National College, Strada General H. M. Berthelot, București, România

A fost fondat în 1694, la îndemnul stolnicului Constantin Cantacuzino, de către domnitorul Constantin Brâncoveanu sub numele de Academia Domnească de la Sfântul Sava și era dispus inițial în clădirile Mănăstirii Sfântul Sava, astăzi Universitatea din București. Curând va deveni una dintre cele mai importante academii din Balcani, alături de Academia din Phanar și Școala Superioară a Patriarhiei Constantinopolului, ambele în Istanbul. Read more…