Triunghiul – Jurnal masonic român

Redactat exclusiv de Constantin Moroiu în perioada 1880-1883, la începutul mandatului acestuia de Mare Maestru al Marii Loji Nationale din Romania. Are o apariţie inconsecventă. Se publică întâi la Bucureşti mai 1880 – octombrie 1882, apoi la Mangalia, noiembrie 1882 – septembrie 1883, revine la Bucureşti şi îşi încetează activitatea, probabil în 1885, dar din păcate, nu se mai păstrează nici un număr. Este lunar, format ”in quatro”, fără ilustraţii, 8 lei /an abonamentul. La Biblioteca I.N. Roman din Constanţa, colecţia se păstrează, microfilmată, pentru perioada iulie-septembrie 1882 şi ianuarie – septembrie 1883.

 

În primele numere ale publicaţiei, apărute la Bucureşti, sunt menţionate adresa redacţiei: strada Morfeu 27, administraţiunea şi expediţiunea la Steinberg librar, strada Carol. Frontispiciul mai cuprinde şi un anunţ important: preţul abonamentului, al unui exemplar şi al anunţurilor de reclamă. Ceea ce demonstrează că publicaţia se adresa oricărui segment de public dornic să cunoască  despre mişcarea masonică. Avand articole scrise in limbi străine scoate in evidență respirația internațională a publicației care era distribuită, în acele timpuri, cu poștalionul.

Rubrici permanente: Publicaţii de decizii şi decrete, Aviz de numiri, Patente de constituire, Diverse, Decoraţii, Reintegrări, Corespondenţă etc. Unele articole sunt scrise în franceză şi engleză, în general scrisori deschise adresate şefilor unor formaţiuni masonice din Europa dar  şi ai unei  loji din Cuba.

Visited 508 times, 1 Visit today

Posted in Fapte

Related Listings

Cenaclul literar ”Junimea”

Muzeul Național al Literaturii Române Iași, Strada Vasile Pogor, Iași, România

Societatea ”Junimea” a luat ființă la Iaşi în iarna 1863-1864, din inițiativa unor tineri reîntorși de la studii din străinătate, în frunte cu Titu Maiorescu, Petre P. Carp, Vasile Pogor, Iacob Negruzzi şi Teodor Rosetti, toți viitori membri ai Lojii „Steaua României” din Iași. Read more…

Loja „Steaua României”

Bulevardul Carol I, Iași, România

La 24 martie /5 aprilie, anul 1866, la Iaşi îşi aprinde luminile Loja “Steaua României” (L’Etoile de la Roumanie) sub obedienţa Marelui Orient al Franţei. Printre fondatori se numără: Gheorghe M. Şuţu – Venerabil, Jean Manolescu-Mlădin, I.G. Holban, Vasile Pogor, Adolf Hennig, Theodor Galitz, dr. G. Otremba, Petru P. Read more…